BRÖST


Bröstförstoring

Bröstförminskning

Vårtgårdsplastik

Bröstvårtskorrigering

Korrigering av bröstassymetri

Uttag av bröstimplantat

ALLMÄN PLASTIK

 

Ärrkorrigering

Kroppsformande kirurgi

Hudförändringar

Fettsugning

 

Våra erbjudanden inom plastikkirurgi utförs av erkänt skickliga och erfarna kirurger. Alla behandlingar inleds med en konsultation och den liksom själva behandlingen bekostas av dig själv. Här hittar du information om vad vi erbjuder och vad det kostar. Välkommen att ta kontakt med oss för en första diskussion!

Plastikkirurgi och estetiska behandlingar

ANSIKTE

 

Ansiktslyft

Ögonlocksplastik

Näsplastik

Korrigering av utstående öron

Korrigering av örsnibbar

Fettransplantation

Bröstkirurgi

Bröstförstoring

Bröstförminskning

Vårtgårdsplastik

Korrigering, bröstassymetri

Bröstvårtskorrigering

Uttag av bröstimplantat

Bröstförminskning


En stor och/eller kraftigt hängande byst kan ge besvär som tyngdkänsla, ryggsmärtor, nacksmärta, skavande BH-band och vara ett fysiskt hinder vid kroppsaktiviteter. Vanligt är också besvär med värmeutveckling, svettning och eksem i bröstvecket.


Teknik

Målet med operationen är att minska mängden bröstkörtel men även att strama upp bröstens hud så att de lyfts upp och får ett mer ungdomligt utseende. Bröstvårtans position förskjuts uppåt och en bit av den nedre delen av bröstet tas bort. Hur stor bröstvolym som tas bort beror på ditt önskemål om bröststorlek efter operationen. Ärren efter en bröstförminskning förlöper runt vårtgårdarna, i mitten ett ca 5-7 cm långt ärr ned mot bröstvecket samt i bröstvecket som ett omvänt T eller ankare.

Ett sugdränage (plastslang) införs ibland i operationssåret, och kommer då att sticka ut för att suga ut eventuell efterblödning. Sugdränaget dras efter 1 dygn.


Känsel och amning


Känseln i och runt bröstvårtorna påverkas ofta vid en bröstförminskande operation, framförallt det första året, men kan därefter återkomma helt eller delvis. I anslutning till ärren blir det oftast en bestående känselnedsättning. Då delar av bröstkörteln tas bort eller flyttas om kan amningsförmågan påverkas.


Komplikationer


Blödning och infektion kan uppstå efter alla typer av kirurgiska ingrepp. Dock är dessa komplikationer ovanliga. Rökare har större risk för komplikationer än icke-rökare.


Bedövningsform


Narkos.


Operationstid

2 timmar.


Efterförlopp och sjukskrivning


Efterförloppet är oftast förenat med relativt få smärtor. Vid lägesändring kan obehag och smärta förekomma. Endast lättare smärtstillande tabletter krävs.


Sjukskrivning

3-6 veckor beroende på arbete.

Bröstförstoring


De vanligaste orsakerna till att göra en bröstförstoring är:

• Önskan om större bröst.

• Ålders- eller graviditetsbetingad volymförlust och hudslapphet i brösten.

• Olika stora bröst (Asymmetri)


Teknik

Insnitten (ärren) placeras i vecket under bröstet eller i armhålan. Ett 4-6 cm långt ärr placeras i vecket under bröstet.  Längden på ärret beror på vilken storlek implantatet har. En protesficka skapas och implantatet kan läggas under eller framför bröstmuskeln. Vad som passar dig och din kropp bäst beror på dina fysiska förutsättningar och dina önskemål om hur du vill att brösten skall se ut.

Det vanligaste är att implantaten placeras under bröstmuskeln eftersom det gör implantaten mindre synliga, speciellt om du är smalt byggd eller har lite underhudsfett i övre delen av bröstet.


Storlek och form

Storleken på implantaten bestäms utifrån dina önskemål, fysiska förutsättningar, kroppsproportioner och eventuell  storleksskillnad mellan dina bröst före operationen.

Det finns olika former på implantaten, runda och droppformade (så kallade ”anatomiska”). Vilket som passar just dig bäst beror på hur dina bröst ser ut före operationen och dina önskemål om hur brösten skall se ut efter operationen.

Bröstvårtskorrigering


En del kvinnor besväras av indragna eller för stora bröstvårtor.

Dessa tillstånd kan korrigeras kirurgiskt under lokalbedövning. Känseln i bröstvårtorna är då nedsatt under de första 6-12 månaderna efter operationen och återkommer oftast helt, men inte alltid.


Indragna bröstvårtor kan även korrigeras med så kallade fillers, effekten avtar dock successivt med tiden och behandlingen måste upprepas efter ca 8-12 månader. Denna typ av icke-kirugisk metod påverkar inte amningsförmågan eller känseln i bröstvårtorna i samma omfattning.

Vårtgårdsplastik

 

En del kvinnor besväras av olika stora eller för stora vårtgårdar. Detta kan korrigeras under lokalbedövning och ger ärr runt själva vårtgården. Känseln i bröstvårtorna kan vara nedsatt under det första året efter operationen men återkommer oftast.

 

Detta är ett litet ingrepp och du behöver bara vara sjukskriven om du har ett fysiskt tungt jobb, och då ca 1 vecka.

Korrigering av bröstassymetri

 

Mindre skillnader i bröststorlek eller bröstform är mycket vanligt förekommande och helt normalt.

När skillnaderna i storlek är större än en cup-storlek i bh´n har många kvinnor besvär i form av att kläderna drar snett och inte sitter bra. Större skillnader i bröstens form eller utseende kan vara psykiskt besvärande.

 

Vid korrigering av bröstasymmetri kan man ofta operera ena bröstet för att anpassa det till det bröst som du är mest nöjd med. Ibland behöver man operera båda brösten beroende på de fysiska förutsättningarna och önskemål om bröstens utseende efter operationen.

Ofta används en eller två av metoderna bröstförstoring, bröstförminskning och bröstlyft för att korrigera en bröstasymmetri.

 

Uttag av bröstimplantat

 

Bröstimplantat tas oftast ut genom att man går in i det ärr som implantaten lades in via. Detta är ett relativt litet ingrepp och görs antingen under narkos eller enbart lokalbedövning tillsammans med lugnande medicin. Sjukskrivning ca 1 vecka.

När implantaten tas ut får brösten en mer hängande form eftersom volymen inuti bröstens ”hudkostym” minskar och om du önskar kan därför ett samtidigt bröstlyft utföras.

Känsel och amning


Känseln i bröstvårtorna påverkas de första månaderna efter operationen men återhämtar sig sedan i de flesta fall. Bröstkörteln rörs inte och amningsförmågan bevaras.


Komplikationer

Blödning och infektion kan uppstå efter alla typer av kirurgiska ingrepp och kan även hända vid bröstförstoringskirurgi, men det är ovanligt. Den vanligaste komplikationen är så kallad kapselbildning runt implantaten. I enstaka fall (5-7%) blir kapseln så tjock att man kan behöva genomgå en kapselkorrigerande operation för att brösten skall bli mjukare.

Rökning ökar risken för läkningskomplikationer varför det är viktigt att du inte röker 2 veckor före till och med 4 veckor efter din operation.


Operationstid

1 timme


Bedövningsform

Narkos


Efterförlopp och sjukskrivning


De första 1-2 dygnen har du vanligtvis ganska ont som dock går över med smärtstillande. Efter en knapp vecka brukar smärtan succesivt klinga av. Du är sjukskriven 3-6 veckor beroende på typ av arbete.

PRISER BRÖSTKIRURGI


Konsultation av specialist                         500 kr


Bröstkirurgi                                                  Från: 


Bröstförstoring                                            42 900 kr

Bröstförstoring + lyft                                59 900 kr

Implantatbyte                                                39 900 kr

Bröstlyft                                                            39 900 kr

Bröstförminskning                                      39 900 kr

Uttag av implantat                                      21 900 kr

Inåtvända bröstvårtor                              13 900 kr

Kapselklyvning                                              13 900 kr

Gynekomasti                                                  34 900 kr

ANSIKTSKIRURGI

 

Ansiktslyft

Näsplastik

Korrigering av utstående öron

Korrigering av örsnibbar

Fettransplantation

PRISER ANSIKTSKIRURGI

 

Konsultation av specialist                         500 kr

 

Ansiktskirurgi                                                  Från

 

Facelift mini " tip n tuck"                              32 900 kr

Ansiktslyft                                                            59 900 kr

Pannlyft                                                                  32 900 kr

Kindlyft                                                                   32 900 kr

Halslyft                                                                   32 900 kr

Ytteröron plastik                                               24 900 kr

Övre ögonlocksplastik                                   19 900 kr

Nedre ögonlocksplastik                                19 900 kr

Övre och nedre ögonlocksplastik            29 900 kr

Näsplastik                                                              49 900 kr

 

 

Fettransplantation

 

Ansikte / rynkor / hudveck                         28 900 kr

Läppförstoring                                                   19 900 kr

 

Ansiktslyft


Med åldern minskar elasticiteten och stabiliteten i bindvävnader och huden blir slapp, påsig och rynkig. Vissa individuella egenskaper och personliga vanor såsom alkoholkonsumtion, rökning och solbestrålning kan påskynda denna åldringsprocess liksom vissa andra ogynnsamma omgivningsbetingelser.


Princip

Syftet med operationen är att avlägsna hudöverskott, strama bind- och muskelvävnad och släta ut rynkor samt föra vävnaden tillbaka till dess ”ursprungliga” plats. De finaste smårynkorna kan aldrig elimineras med en hudstramning! Huden återfår inte förnyad elasticitet utan operationen eliminerar enbart följderna av ökad bindvävsslapphet.

Operationen varken påskyndar eller förhindrar fortsatt åldrande. Hållbarheten efter en ansiktslyftning kan aldrig förutsägas eftersom så många individuella faktorer är involverade men upp till 5-15 år. Självsäkerhet och självkänsla brukar påverkas gynnsamt och man ser piggare och friskare ut.


Teknik

Snittet läggs vid tinningen ett par centimeter bakom hårfästet och förläggs i naturliga rynkor just framför örat, ibland in i yttre hörselgången, ner mot örsnibben som rundas och fortsätts i fåran bakom örat en bit upp för att sedan vinklas av och in i hårfästet i nacken. I de fall halsen inte särskilt behöver åtgärdas, slutar snittet bakom örsnibben.

Näsplastik

 

Näskorrektion, Näsplastik, Rhinoplastik

Näsans form och storlek förlänar utseendets individuella särdrag, som i och för sig inte betyder att näsan måste ändras. Vissa etnologiska särdrag, ”grekiska eller romerska näsor”, indikerar att ett betydande ärftligt inslag bestämmer näsans form. Av yttre våld kan näsan deformeras och förorsaka funktionella problem såsom försämrad näsandning.

Näsan har en central betydelse för vårt utseende och för den estetiska bedömningen tar man hänsyn till balansen mellan näsan och över- och underansiktet. Ibland kan t.ex. näsan uppfattas som stor, när det i själva verket är hakan som är för liten.

Ytternäsan byggs upp av näsben och näsbrosk. Huden är normalt relativt tunn och fast förankrad till brosk och ben med täta bindvävstrådar. Dessa gör att svullnaden efter en operation eller slag kvarstår ganska länge. Ibland upp till ett år. Därför kan det slutliga resultatet av en operation först bedömas efter ca ett års läkning.

 

 

Teknik

 I de flesta fallen läggs snitten osynliga inne i näsborrarna, varifrån näsans alla strukturer kan nås. Vid allt för höga eller breda näsvingar avlägsnas en liten trekant vid näsvingebasen, som ger ett litet diskret ärr där. I vissa fall föredrar man att göra en så kallad ”öppen” operation som ger ett litet ärr framtill på skiljeväggen mellan näsborrarna. Görs näsan lägre, skall den också göras smalare, vilket oftast förorsakar blåmärken i ögonomgivningarna, men dessa försvinner inom loppet av en vecka. Skall näsan byggas upp, görs detta med antingen konstgjort material eller med eget ben eller brosk som kan hämtas från olika delar av kroppen. Näsan fixeras med en skena av plast i 8-10 dagar. Korrigeras snedheter, tamponeras näsan ut i 3-4 dagar.

 

Bedövning

Operationen genomförs under narkos. 

 

Operationstid

2-3 timmar.

 

Efter operation

Tamponaddragning sker på första återbesöket efter ett par dagar. Yttre förband och plastskenan avlägsnas på mottagning 10 dagar efter operationen. Räkna med att vara borta från jobbet 1 vecka – 10 dagar (planera ledigheten själv). En gratis kontroll erbjuds inom 3 månader.

 

Korrigering av utstående öron

Utstående öronoperationer görs normalt i förskoleåldern, men vuxna kan behöva opereras också. Syftet med operationen är att skapa ett normalt veck på yttre örat och att ”sätta tillbaka” öronen. Operationen görs under lokalbedövning, alternativt narkos (merkostnad tillkommer). 

 

Teknik

Man lägger ett snitt på baksidan av örat. Slipar på öronbrosket till optimal form. Brosket fästes med hjälp av ett par självresorberande stygn. Huden sys därefter ihop. Stygnen tas ut på kliniken ca en vecka efter operationen.

 

Operationstid


1-2 timmar

 

Efter operation


Man får ett förband på öronen och runt hela huvudet under en hel vecka. Därefter ska ett nattförband/nätmössa användas i 2-3 veckor. Öronen blir blå och svullna i ca 2-3 veckor efter operationen.

 

Korrigering av örsnibbar

Vissa föds med avvikande örsnibbar och ibland uppstår en deformering av en tidigare normalformad örsnibb vid användning av stora eller tunga örhängen. Ibland skadas örsnibben i samband med att ett örhänge fastnar i något så att hålet töjs ut kraftigt eller till och med klyvs.

Avvikelser i örsnibbens form eller utseende kan korrigeras under lokalbedövning. Det är ett litet ingrepp och ingen sjukskrivning krävs under läkningsförloppet.

 

Håret behöver inte klippas eller rakas. Huden löses från underlaget till över- och underläpp och på halsen, varefter passande överflödig hud skärs bort. Underhud och muskulatur stramas separat.

 

Bedövning

Operationen görs under narkos.  Övernattning en natt kan tillkomma.

 

Operationstid

 2-3 timmar

 

Efter operation

Räkna med en viss svullnad och missfärgning runt öronen och ner mot halsen. Dessa avtar successivt efter en vecka. Stygnen tas bort av läkaren 10 dagar efter operationen. En återbesök till kirurgen 3 månader efter operationen erbjuds.

 

Facelift mini "tip n' tuck"

 

Vår vanligaste form av ansiktslyft. Med åldern minskar elasticiteten och stabiliteten i bindvävnader och huden blir slapp, påsig och rynkig. Vissa individuella egenskaper och personliga vanor såsom alkoholkonsumtion, rökning och solbestrålning kan påskynda denna åldringsprocess liksom vissa andra ogynnsamma omgivningsbetingelser.

Den här operation utförs i lokalbedövning och är mindre omfattande än den fullskaliga ansiktslyftningen (som genomförs i narkos).

 

Princip

Syftet med operationen är att avlägsna hudöverskott, strama bind- och muskelvävnad och släta ut rynkor samt föra vävnaden tillbaka till dess ”ursprungliga” plats. De finaste smårynkorna kan aldrig elimineras med en hudstramning. Huden återfår inte förnyad elasticitet utan operationen eliminerar enbart följderna av ökad bindvävsslapphet.

Operationen varken påskyndar eller förhindrar fortsatt åldrande. Hållbarheten efter en ansiktslyftning kan aldrig förutsägas eftersom så många individuella faktorer är involverade men upp till 5-15 år. Självsäkerhet och självkänsla brukar påverkas gynnsamt och man ser piggare och friskare ut.

 

Teknik

Snittet läggs vid tinningen ett par centimeter bakom hårfästet och förläggs i naturliga rynkor just framför örat, ner mot örsnibben. Håret behöver inte klippas eller rakas. 

 

Bedövning

Operationen görs under lokalbedövning.

 

Operationstid

1 timme

 

Efter operation

Räkna med en viss svullnad och missfärgning. Dessa avtar successivt inom närmsta veckorna. Stygnen tas bort 10 dagar efter operationen.

Ett återbesök till kirurgen ca 3 månader efter operationen ingår.

ALLMÄN PLASTIK

 

Ärrkorrigering

Hudförändringar

Kroppsformande kirurgi

Borttagning av ytliga blodkärl

 

Ärrkorrigering


Missprydande, breddökade, oregelbundna eller indragna ärr efter tidigare kirurgi eller trauma kan oftast korrigeras och då uppnås ett mer estetiskt tilltalande utseende. Det finns dock inga metoder som kan ta bort ett ärr helt. Ärrkorrigering kan göras under lokalbedövning.

Kroppsformande kirurgi

Bukplastik

Gäddhängsoperation (Överskott av hud på överarm)


Operation av lår


Operation av överskottshud efter viktnedgång


Hudförändringar

Excision av födelsemärken

Ett eller flera födelsemärken eller missprydande hudförändringar kan enkelt tas bort under lokalbedövning och efterlämnar då ett ärr som är ungefär lika långt som själva förändringen är stor.
 Vi använder oss av två olika metoder; kirurgiskt samt radiofrekvensmetod.

 

Vill du göra en provtagning av ett födelsemärke? Vi skickar PAD (patologisk anatomisk diagnos, görs av patolog genom mikroskopisk analys av vävnadsprov) till labanalys för 1 500 kr/prov. 

 

PRISER ALLMÄN PLASTIK

 

Konsultation av specialist                         500 kr

 

Övrig plastikkirurgi                                  Från

 

Bukplastik hel                                                44 900 kr

Bukplastik nedre                                          38 900 kr

Armplastik                                                       34 900 kr

Lårplastik                                                          44 900 kr

Intim                                                                    19 900 kr

 

Mindre ingrepp

 

Skönhetsfläck/födelsemärke

(max 30 min optid)                                         3 000 kr

Skönhetsfläck/födelsemärke                  4 500 kr

(max 60 min optid)

Vid fler märken tillkommer 1 500 kr per märke.

 

 

Fettsugning                                                    18 000 kr

 

Behandlingsområden:

 

Haka och hals

Armar

Rygg

Knä

Lår insida

Lår ut- och insida

Vader till vrister

Höfter

Bröst män

Mage

 

 

OM OSS

 

- Kontaktinformation

- Om företaget

- Transparensredovisning

HITTA TILL OSS

 

Adress: Flottiljgatan 67

721 31 Västerås

Telefon: 021-475 25 50

Email: info@plent.se

ÖPPETTIDER

 

Måndag - Fredag: 08-16

TELEFONTIDER

Måndag - Fredag: 08.30-15.00

Lunchstängt: 12-13

FÖLJ OSS